Views of Detroit

Categories Documentary, MoviePosted on

Metodeeksperiment udført af tre studerende fra Plan, By & Proces, et byudviklingsstudie på Roskilde Universitet. Dette er ikke en dokumentar film i traditionel forstand, men et eksperiment over hvordan man kan bruge filmen som et aktiv research-, analyse-, empowerment- og dialogværktøj i byplanlægningen. Materialet er optaget over 14 dages feltarbejde i Detroit november 2010.

Filmen er spundet over fire forskellige koncepter, der i denne film er sat sammen over flere forskellige kapitler.

(via Wooster Collective)